Geplaatst op

Keuzes maken voor kenniswerkers

Tip! Keuzes maken voor kenniswerkers

Timemanagement staat voor het procesmatig, effectief en efficiënt plannen en uitoefenen van activiteiten en taken met als doel de effectiviteit, efficiëntie en productiviteit te verhogen. Timemanagement helpt je dus om meer te doen in minder tijd.

In bepaalde productieberoepen kan dit heel efficiënt zijn. Maar tegenwoordig zijn we meer en meer kenniswerkers. En hoe meer lijstjes je af te werken hebt, hoe minder tijd er over blijft om na te denken of voor rustmomenten. En juist daar gaat het mis. Want creativiteit en inspiratie, de denkprocessen weer aan de gang krijgen, ontstaan juist in die momenten van rust.

We leven in een informatiemaatschappij. En we krijgen nogal wat informatie te verwerken…De Amerikaanse psycholoog George Miller schreef in 1956 een artikel: “The magical number seven, plus or minus two” (Psychological Review). Hierin toonde hij aan dat mensen in staat zijn om tussen de 5 en 9 eenheden aan informatie bewust kunnen verwerken. Dit houdt in dat bij de meeste mensen geldt; het korte termijn geheugen houden gemiddeld 7 elementen aan informatie vast.

Het gaat in het mis bij het gebruik van ons geheugen. We kunnen simpelweg niet alles onthouden of verwerken. Onze informatieconsumptie moeten we dan ook proberen zo effectief in te zetten en het aller belangrijkste, we zullen keuzes moeten maken….